aAi choi JayViet ko tro nay ma choi thi chang khac j nhay au neu ạ choi thi link nek ak ma de lạ ten nhan vat cho minh nha jayviet.com