có ai bày cho ḿnh đổi ĐLT lấy VC hok vậy ? bày cho ḿnh với ḿnh mới chơi nên chẳng piết. mong các bạn giúp ḿnh tks trước nhá. ^^!