Tnh cờ biết thằng bạn n khoe acc c c 100000 Vcoin mnh khng tin n giở acc n cho mnh xem ai ngờ l thật. Hi qu . Post cho mọi người xem nhXem xong đừng chm nh, giải tr đi