T́nh cờ biết thằng bạn nó khoe acc có có 100000 Vcoin ḿnh không tin nó giở acc nó cho ḿnh xem ai ngờ là thật. Hăi quá . Post cho mọi người xem nhéXem xong đừng chém nhé, giải trí đi