Aroma là đơn vị đầu tiên và duy nhất chuyên sâu đào tạo tiếng Anh cho người đi làm, xây dựng chương tŕnh học phục vụ cho công việc, Aroma có cơ hội nghiên cứu và t́m hiểu rất kĩ tâm lư cũng như yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc của người đi làm.

Chương tŕnh học được Aroma xây dựng phục vụ công việc, học tiếng Anh chuyên ngành thông qua các t́nh huống làm việc điển h́nh hằng ngày. Do vậy sẽ tạo được tính ứng dụng rất cao cũng như hứng thú cho người học, học trên lớp như nào có thể áp dụng ngay ngày hôm sau cho công việc.

Người đi làm có nhiều lựa chọn về h́nh thức học: học các lớp mở hàng tuần tại Aroma, học riêng theo yêu cầu (dành cho những người khó sắp xếp thời gian theo học một lịch cố định) hay học ở các lớp doanh nghiệp.

Để có được sản phẩm tiếng Anh chất lượng dành riêng cho người đi làm, AROMA luôn đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên phù hợp nhất với đối tượng học viên đặc thù này. Mọi giáo viên giảng dạy tại trường ngoại ngữ AROMA đều phải trải qua một quy tŕnh tuyển chọn chặt chẽ và đào tạo bài bản. Với việc chuẩn hóa đó, AROMA dễ dàng đào tạo để Giáo viên có thể giảng dạy một cách tốt nhất.