Hôm qua em có đấu giá 1 thẽ vc nhưng mà thanh toán hoàn tất các thủ tục rồi sao lại ko chuyễn về tũ đồ cho em...??? 23dzo coi ṛi giải quyết giùm em
http://23dzo.go.vn/daugia/enddetail/30768/The-Vcoin-menh-gia-20-000.htm#detail2
3dzo cho em hỏi tiếp là lúc trước em có đấu giá 1mon đồ là tóc lee min ho sau khi em gọi lên tổng đài th́ em có zô http://www.go.vn/diendan/showthread....e-tu-do-/page5 nhưng mà tới giờ vẫn chưa giăi quyêt cho em c̣n thông báo hết hạn thanh toán vậy đây vẫn là lỗi hă 23dzo.... haiz....


Em da post bai nay bua gjo roi nhung mod ko noi gjai quyet cho em nhi???