Chào các bạn,

Ban Quản Trị diễn đàn Việt Nam Go.vn xin thông báo việc dọn dẹp các bài viết trên toàn bộ diễn đàn. Theo đó các bài viết (chủ đề) nằm trong nội dung sau sẽ bị di chuyển xuống thùng rác hoặc xóa vĩnh viễn:
  • Các bài viết (chủ đề) đă cũ không c̣n phù hợp với nội dung Box ở thời điểm hiện tại.
  • Các bài viết (chủ đề) sai nội dung Box.
  • Các bài viết, tiêu đề không dấu.
Xin thông báo để các bạn nắm rơ. BQT sẽ không giải thích bất cứ 1 vấn đề ǵ liên quan tới việc mất bài viết.

TM BQT Diễn Đàn Việt Nam Go.vn