Khuyến cáo người chơi về việc khắc phục lỗi không hiện text nhiệm vụ
Thân chào quư đồng đạo,


Hiện trạng lỗi đang xảy ra:
Khi người chơi tham gia vào Thần Giới, sau khi thực hiện nhiệm vụ chủ tuyến Khảo Nghiệmcủa Trưởng Lăo ở Cấp độ 7 tại 1 số NPC sẽ gặp sự cố không hiện text nhiệm vụ, cụ thể:

Đối với phái Thượng Vơ: sau khi trả nhiệm vụ tại NPC Thái Thượng Trưởng Lăo (địa điểm 2613.1777) tại Map Thượng Vơ

Đối với phái Tiêu Dao: NPC Truyền Pháp Trưởng Lăo (địa điểm 1980.1540) tại Map Tiêu Dao

Phương thức xử lư: Refresh lại tŕnh duyệt (ấn phím F5), h́nh ảnh sẽ hiển thị lại b́nh thường.

Thần Giới kính báo