pd.crz.pi pd.crz.pi đang ẩn
Audition 5th birthday


Điểm để lên cấp: 258
Tab Content
Về tôi

 • T́m bài viết T́m bài viết
 • T́m chủ đề đă tạo T́m chủ đề đă tạo
 • Về pd.crz.pi

  Thông tin cơ bản

  Chữ kư

   ~ A U D I T I O N    i n   m y    M E M O R Y  ~ 
  What will be... will be ^^
  …»•«…Princess is illusion…»•«…

  Thống kê


  Tổng số bài
  Tổng số bài
  1.942
  Số bài viết mỗi ngày
  1,33
  Thông tin chung
  Ngày tham gia
  28-09-2010