<a href="http://www.go.vn/diendan/showthread.php?2680686-Dang-Ky-Tham-gia-su-kien-Online-Nhan-Qua&p=24900843#post24900843"><font color="green"size="4"><b>Online nhiều nhận quà nhiều </b></font></a>